Půta Švihovský, diplomat konce středověku

Výstava

  • Švihov ()
  • 1. 7. 2018–31. 8. 2018
  • 9.30–17.00

  • 1. 9. 2018–30. 9. 2018
  • 10.00–16.00

  • 1. 10. 2018–31. 10. 2018
  • 10.00–15.00

  • 27. 12. 2018–30. 12. 2018
  • 11.00–15.00
  • volně přístupné v návštěvní době

Výstava bude věnována osobnosti Půty Švihovského z Rýzmberka, který byl nejvyšším sudím českého království na přelomu 15. a 16. století jedním z předních šlechticů konce středověku a nejdůležitějších politiků jagellonských Čech.

Klademe si za cíl přispět k představení této téměř neznámé osobnosti široké veřejnosti. Výstavní sál bude naplněn dostupnými informacemi a lákavými exponáty. V rámci představení této osobnosti bude možné navštívit pana Půtu při oživených prohlídkách nebo navštívit tzv. Půtovu ložnici. 

VÝSTAVA JE PRODLOUŽENA DO 31. 10. 2018