Canticorum zpívá, aby nový zvon na Švihově byl – a bil!

Benefiční koncert pro výrobu nového zvonu pro kapli švihovského hradu. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na odlití nového zvonu.

Účinkuje plzeňský pěvecký sbor Canticorum v hradním špýcharu. Název Canticorum pochází z latiny a ve svém volném překladu znamená: „Ti, kdož zpívají“. Zpívají rádi a s chutí zpívat a bořit hranice předsudků vůči sborovému zpěvu. Repertoár sboru zahrnuje hudbu nejen duchovní, klasickou a lidovou, ale potěší i příznivce hudby populární, jejíž sborové úpravy skvěle doplňuje rytmika beatboxu Jana Melichara.

www.canticorum.cz