ŠKOLNÍ SKUPINY – didaktické nebo běžné

Nabídka programů pro skupiny školáků je zaměřena na různé věkové skupiny žáků. Podle věku jsou programy navrženy mimo jiné s ohledem na probírané učivo. Úroveň obornosti se také stupňuje, žáci tak mohou během základní školní docházky navštívit hrad opakovaně a vždy s jiným prožitkem. Poprvé jako rytíři, podruhé jako architekti a potřetí již jako správci památky.

Hrad Švihov poskytuje komplexní vzdělávací program pro základní školy, nacházející se v jeho širším okolí (Klatovsko, jižní Plzeňsko).

Komplexní nabídka zahrnuje celkem tři různé prohlídky hradu a jeho bezprostředního okolí, které jsou koncipované tak, aby se žáci při každé z nich dozvěděli něco nového, a zároveň aby mohli reflektovat právě to, co se aktuálně učí ve škole. Prohlídky jsou tematicky rozlišené s ohledem na věk a právě pobíraný školní obsah. Úroveň jejich odbornosti se stupňuje.

Žáci tak mohou hrad během své základní školní docházky navštěvovat opakovaně, vždy však s jiným prožitkem. Jednou jako rytíři, podruhé jako architekti a naposledy již jako správci památky..   

 • Putování s panem Půtou aneb Jak se žije na hradě

  Prohlídka hradu určena primárně pro 4. ročník (je ale možné trasu absolvovat i se 3. nebo 5. třídou.) Podporuje předměty: vlastivěda, český jazyk a literatura, výtvarná výchova

  Vysvětluje obecnou definici hradu a jeho prvotní účely. Navozuje atmosféru obydleného středověkého šlechtického sídla. Seznamuje s druhy a vývojem nábytku. Vypráví příběh o staviteli hradu. Ukazuje především, jak lidé dříve bydleli, spali a jedli. Co považovali za umění a s jakými zbraněmi bojovali a válčili. Trasa prochází dobovým mobiliářem vybavenými interiéry reprezentativního charakteru, včetně kaple. Děti jsou do prohlídky aktivně zapojovány formou otázek a pracovních listů, které v průběhu cesty vyplňují.

  Možná reflexe ve škole: kreslení známky, dopis Půtovi

 • Hradozámek aneb Architektura Švihova

  Výklad a procházka hradem připravená především pro 7. třídu. Podporuje předměty: dějepis, výtvarná výchova, český jazyk a literatura, občanská výchova

  Reflektuje unikátnost „hradozámku“ Švihova, který vznikal na přelomu gotického a renesančního období. Specifické prostředí Švihova nabízí možnost sledovat jednotlivé prvky stavitelství v období jagellonské gotiky na přelomu 15. – 16. století. Prohlídka vysvětluje okolnosti vzniku hradu a zaměřuje se na rozdíly mezi gotikou a renesancí ve společnosti a v umění, především v architektuře a v malířství. Žáci v průběhu prohlídky doplňují pracovní list.

  Možná reflexe ve škole: fantazijní kresba moderního „hradozámku“, který by mohl vzniknout v 21. století v rámci současných stavitelských trendů

 • Od zříceniny k památce aneb Švihov ve 20. století

  Prohlídka je vhodná především pro 9. ročník (také je možné ji využít na konci 8. třídy, případně se studenty SŠ s obory umělecká řemesla nebo stavitelství). Podporuje předměty: dějepis, český jazyk a literatura, výtvarná výchova, chemie, pracovní výchova, občanská výchova

  Připomíná vybrané historické události 20. století (vznik ČSR, 2. světová válka i období po válce) a zasazuje do nich konkrétní osudy hradu Švihov. Vymezuje hrad jako „památku“ a představuje různé přístupy památkové péče. Ukazuje práci několika různých profesí, které v dnešní době působí na hradě (stavitelé, archeologové, historici umění). Trasa je převážně exteriérová a obchází hrad podél části jeho vnějšího opevnění, v závěru pak prochází několika vybavenými místnostmi. Žáci jsou vybízeni k aktivní účasti opět pomocí otázek a pracovních listů.

  Možná reflexe ve škole formou projektu: návrh instalace velké věže.

Tyto didaktické prohlídky jsou povinně na rezervaci, protože je provádí specializovaní průvodci a jejich uspořádání vyžaduje úpravu běžného návštěvního provozu. Uvedená cena 100 Kč je za jednoho žáka včetně tištěného didaktického listu, pedagogický dozor je zdarma v počtech dle cenového výměru.

Vedle této nabídky skupiny předškoláků a školáků provádíme tradičním způsobem s výkladem, který je přizpůsobený věku školáků.

 • Prohlídka pro mateřské školy
  Prohlídka je upravena pro nejmenší. Děti uvidí model hradu, ložnici hradní paní, vstupní síň a zbrojnici.
  30 minut, 20 Kč za žáka
   
 • Prohlídka pro 1. a 2. třídu základní školy
  Zkrácená prohlídka pro věk a vědomosti menších školáků. Děti uvidí model hradu, ložnici hradní paní, kapli, v tanečním sále si mohou zazpívat a prohlídka končí ve zbrojnici.
  40 minut, 60 Kč za žáka
   
 • Prohlídka pro 3. a vyšší ročník základní školy
  Běžná prohlídka hradu (trasa HRAD) s přizpůsobením pro znalosti větších školáků.
  50 minut, 80 Kč za žáka

Základní informace

 • délka 90 minut
 • max. 25 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 5.–30. 6. út–pá 9.00–13.00
1. 9.–31. 10. út–pá 9.00–13.00

POUZE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ

Vstupné

v českém jazyce

 • Prohlídka pro MŠ 20 Kč
 • Zkrácená prohlídka pro ZŠ 60 Kč
 • Běžná prohlídka se zlevněným vstupným 80 Kč
 • Didaktická prohlídka 100 Kč
 • Pedagogický dozor zdarma

nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny