#zahradbou ŠVIHOVSKÉHO hradu

Nahlédněte s námi za hradbu švihovského hradu! Začal seriál pro ty, kteří by hrad rádi navštívili, ale v dnešní době nemohou...  Budeme prokládat filmové čtyřminutovky se zajímavými fotografiemi, třeba nás napadne i něco dalšího. Nebo někdo poradí?

obsah seriálu

#zahradbou na facebooku       #zahradbou na instagramu

5. 4. 2020
Nedělní soutěž s oslavnou básní na Půtu ŠvihovskéhoDalší inspirací průvodkyně Ivany bylo uspořádat soutěž. Půta Švihovský zemřel za podivných okolností v roce 1504. Hned po této události vznikla oslavná báseň na tohoto šlechtice. Viz obrázek.

Soutěžní otázka: Kdo tuto báseň napsal?

Odpovědi posílejte e-mailem (svihov@npu.cz) nebo pište do komentářů na facebooku a instagramu. Cenou pro deset prvních budiž prohlídka věže s Ivanou ve létě nebo na podzim, až situace dovolí. Zvláštní cenu vymyslíme pro toho, kdo zašle oslavnou báseň na Půtu z dnešního pohledu!

zpět na obsah

4. 4. 2020
Jak se bránil hrad pod kaplí vypráví Markéta


Kaple je na švihovském hradě zvláštní zevnitř i zvenku. Každý příchozí si kaple hned všimne. Postavená je na polygonální obranné baště, a proto souvisí i se způsobem, jak se bránil hrad. O tajemství obrany v této části hradu nám dnes vypráví Markéta.

zpět na obsah

3. 4. 2020
Jak viděl hrad autor nástěnné malby z počátku 16. století?

Kresba malby od Augusta Sedláčka a současná fotografie

Malba v hradní kapli je pro nás velice zajímavá. Její vznik je datován kolem roku 1520 a bereme ji mimo jiné jako zdroj nejstaršího vyobrazení švihovského hradu. Navíc zdroj poměrně věrný. Byl použit při tvorbě představy, jak hrad vypada v době své největší slávy. Zapátrejme tedy, odkud se díval autor této malby na hrad a jak odtud vypadá dnes...

Detail nástěnné malby se zobrazením hradu

Někde na svahu kopce Lysiny, kde se říká Nad Svatým Jiljím, lze skutečně nalézt krásný výhled nejen na hrad, ale na celé údolí s městečkem Švihov. Pokochejte se výhledem, který pro nás zachytil před pár lety fotograf Jiří Strašek. Pro srovnání přidáváme ještě fotografie z poloviny 20. století.

zpět na obsah

2. 4. 2020
Hodovní síň představuje Tereza


Hodovní síň je zajímavá pro svou architekturu i vybavení. Prohlédněte si nástěnné malby ze 16. století, výklenek po vyhlídkovém arkýřovém okně, ze kterého pán hradu sledoval příjezdovou cestu. Nebo by vás zajímalo něco ke stolování nebo tapiseriím v této síni vystaveným? Provází vás Tereza.

zpět na obsah

1. 4. 2020
Proměna instalace ložnice hradní paní

Instalace ložnice hradní paní v roce 1952 a 2020 (foto archiv NPÚ)

Díky inspiraci od průvodkyně Ivany se dnes podíváme na proměnu ložnice hradní paní. Na fotografii z roku 1952 je první instalace této místnosti. Tvůrkyně instalace Ema Charvátová k této místnosti ve Zprávách památkové péče roku 1954 píše: „V síni paní bylo z počátku nutné spokojiti se jen s náznakem. Jediná podzně gotická socha světice bez atributů ovládala opticky prostor zprvu prázdný a měla ztělesňovati dobovou podobu ženy a jejího kroje.“ Srovnání je s dnešní, prvoaprílovou fotografií prostoru již připraveného pro návštěvníky...

zpět na obsah

31. 3. 2020
Vstupní síní provází Kateřina


Vstupní síň je architektonicky i vybavením zajímavá místnost. Vznikla přepažením původně velké prostory a dosu jsou patrné i změny po dodatečném vkládání křížové klenby. Ze zajímavých předmětů připomene průvodkyně Kateřina odlitek části náhrobku Půty Švihovského, vzácný obraz hradu Rabí ze 17. století nebo podivuhodnou sedací truhlu.

zpět na obsah

30. 3. 2020
Odkud se na hrad díval Willenberg?


Srovnání našeho pohledu s pohledem Willenberga

1 věž Kašperka, 2 Bílá bašta, 3 věž s jižním palácem, 4 kaple,
5 kostel sv. Václava na horním náměstí, 6 bývalý špitální kostel sv. Jiljí

Starých vyobrazení švihovského hradu moc není. Jedním ze známých obrazů je rytina Jana Willenberga z přelomu 16. a 17. století. Odkud se mohl dívat na hrad, když tvořil? Zkusili jsme se dnes projít po louce za hradem. Na obrázku je vyznačeno šest srovnávacích bodů. Příště si uděláme procházku na kopec, abychom se podívali, odkud se na hrad díval autor nástěnné malby v kapli!

zpět na obsah

29. 3. 2020
Nedělní zastavení v hradní kapli s Janou


Dnes se zastavíme hradní kapli. V neděli se to přeci hodí. Průvodkyně Jana nám poví nejem o hlavním oltáři nebo církevních otcích, ale také o jedné z nejzajímavějších nástěnných maleb počátku 16. století. A také o erbech z kaple a nedávném odlévání zvonu pro švihovskou hradní kapli. Seriál Za hradbou švihovského hradu pokračuje!

zpět na obsah

28. 3. 2020
Víkendový pohled k hradním zvířátkům

Za hradbou Švihova žije kromě lidí a strašidel také dost zvířátek. Dnes je tu pro vás malá exkurze do zahrady, kde ovečkám vládne čarokrásná Mahulena. Doufejme, že není sama, která brzy rozšíří stádo o jehňátka. Co upadne ovečkám, zkontrolují slepičky a perličky (černá je holka, bílý je kluk). No a nad vše zdánlivě líně dozoruje černá kočka Bohunka, maskovaná Černobilka a kocour Chlupáč.

zpět na obsah

27. 3. 2020
Zimní zastavení za hradem s Michalem


Kolem hradu si může každý udělat asi dvacetiminutovou procházku. Michal se s vámi dnes zastavil v odpočinkové části na malé louce za hradem, která zde vypadá jako planeta Malého prince. Pohled na hrad z této strany není tak známý, ale je velice malebný a v létě je možné na tomto místě strávit více času. Třeba s dětmi.

zpět na obsah

26. 3. 2020
Filmové kulisy pro Popelku

Filmová kulisa pavlače byla přistavěna k Červené baště a přilehlé zdi s okenními otvory

Nádvoří hradu bylo upraveno jako hospodářský dvůr (kterým bylo do poloviny 20. století)

25. 3. 2020
Tanečním sálem provází Filip


Taneční sál je největší prostorou švihovského hradu. Není vybaven téměř žádným mobiliářem, ale ukrývá vzácný renesanční strop ze zámku Dobrovice. Zdobí hradní sál až od roku 1953. V letošním roce by měla být dokončeno jeho dlouholeté restaurování. Vydejte se s průvodcem Filipem na čtyřminutovou prohlídku.

24. 3. 2020
Od sousedů z mlýna dříve a dnes

Švihovský hrad od sousedů z mlýna před sto lety a dnes (foto: archiv NPÚ, Jiří Strašek)

Hrad byl od 18. století až do první poloviny 20. století používán jako sýpka a hospodářský dvůr. Po druhé světové válce byl určen ke zpřístupnění pro veřejnost. Při rekonstrukci byly postupně odstraněny novější přístavby a hospodářské provozy. Na starší fogografii z 60. let 20. století jsou vidět v levé části zbytky užitné zahrady, ale také obytného stavení, které bylo umístěno při této severní straně hradního paláce. Strom na nádvoří u věže byl ještě v 70. letech, potom byl odstraněn. Novější fotografie ukazuje stav hradu v roce 2010, tedy 50 až 60 let po starším obrázku.

zpět na obsah

25. 3. 2020
Podívejte se na vše z nadhledu

 

První čtyřminutovka je němá a začíná nadhledem na vše, konkrétně však nad švihovským hradem. Na prvních záběrech je vidět celý hradní areál a jednoduše lze domyslet, jak vypadal s vodními příkopy. Záběr pomalu přehází na město Švihov, za nímž asi 30 km po proudu řeky Úhlavy leží Plzeň. Otáčení pokračuje po směru hodinových ručiček dokola a končí opět pohledem na město. Tak vypadá údolí, které již v pravěku bylo osídleno pro své zvláštní klimatické podmínky.

zpět na obsah