Sezóna hradu Švihov pro návštěvníky začíná

Jak se hrad připravil na další návštěvnickou sezónu? Švihovský hrad otevřel hned 1. dubna v nové sezóně s nabídkou třech prohlídkových okruhů, stejně jako v loňském roce. V každém z nich je však nějaká novinka!

První prohlídkový okruh „Hrad“, který navštíví více než dvě třetiny návštěvníků, jsme se rozhodli zkrátit o několik minut. Docílili jsme toho úpravou návazností jednotlivých zastavení při prohlídce, takže nedojde k žádnému ochuzení prohlídky. Navíc tu máme jako překvapení roku vystavený exponát, který lidé uvidí v samém závěru prohlídky – turnajový dřevec, který doplňuje restaurovanou turnajovou zbroj. Prohlídka hradu tak začíná i končí rytířským turnajem…

Ve druhém prohlídkovém okruhu „Kuchyně“ jsme doplnili několik předmětů ve sklepích. Výraznou změnou prošel loni otevřený chlebový sklep z bývalého hradního depozitáře. Drobné změny pozorný návštěvník zaznamená i v dalších prostorách, například v kanceláři hejtmana nebo v černé kuchyni.

Loňskou novinkou na hradě bylo zpřístupnění věže hradu. Věž budeme ukazovat dál bez větších příkras, s vyprávěním o stavbě původního hradu a opravách hradu v současnosti, se závěrečnou vyhlídkou do údolí a na město. Novinkou je však restaurovaná omítka klenuté místnosti v prvním podlaží věže. Tato omítka z doby stavby věže byla loni objevena při stavebních úpravách, místnost tak prošla proměnou navíc nad původní plán oprav.

Hrad láká i návštěvníky, kteří se za běžných okolností nemají možnost připojit k prohlídkovým skupinám. Třeba proto, že se nemohou dobře pohybovat po schodech nebo jsou upoutáni k vozíku. Prohlídka „Švihov bez bariér“ zve k návštěvě téměř každého. Formou promítání panoramatických fotografií, které lze libovolně otáčet a přibližovat či oddalovat, je možné zažít prohlídku v bezbariérově přístupném přízemí severního paláce hradu. K prohlíženým prostorám jsme přidali také některé místnosti, které nejsou zařazeny do prohlídkových okruhů, nebo pohledy z letadla nad hradem.

Pro rodiny s dětmi jsou opět připraveny prohlídky pro nejmenší. Jsou určeny dětem od 4 do 10 let. Prohlídka je přiměřeně zkrácena a děti si odnesou omalovánku a na závěr mohou najít poklad ve formě sladké odměny za aktivitu při prohlížení hradu.

Pro skupiny předškoláků a školáků jsou připraveny nejen podle věku upravené běžné prohlídky, ale také didaktické prohlídky zaměřené s důrazem na téma. Lze tak zpestřit školní výuku dějepisu či občanské nauky. S prvním stupněm základní školy je možná procházka hradu s panem Půtou. Druhý stupeň základní školy se zaměřit na přechod stavebních stylů gotiky a renesance, u nás přechod mezi hradem a zámkem.  Nejstarší žáci a studenti středních škol se mohou dozvědět o přerodu nepotřebného hradu využitého jako statek ve zpřístupněnou památku v dnešní době.

Těšíme se na Vaši návštěvu!