Dřevomalby Tomáše Záborce vystaveny na Švihově

Barevné objekty, které vyzývají k dotyku. Působí téměř na všechny smysl i divákovu imaginaci. Mají zprostředkovat dotek s přírodou. I tak lze charakterizovat Dřevomalby Tomáše Záborce, vystavené letos v srpnu a září na vodním hradě Švihov.

Přáním Tomáše Záborce, autora Dřevomaleb, vystavených aktuálně ve výstavním sále hradu Švihova,  je, aby rozměrné a  často i vícedílné práce, tzv. dřevomalby,  probouzely v divácích emoce a pocity. Jak sám výtvarník dodává: „Při ztvárnění a uchopení charakteru vybraného tématu se snažím o to, aby z obrazu voněla tráva, čišel chlad, fičel vítr – a škála těchto vjemů je nekonečná. Pokud návštěvník odejde z výstavy s pocitem, že viděl přírodu v podobě jemu důvěrně známé a blízké, pak jsem tomu cíli blíže.“

Výtvarná metoda rodáka ze Slaného (nar. 1972) spočívá ve využívání různých zářezů a vrypů a dlabání do dřeva. Tento způsob tvorby umožňuje zapojení i jiných, než jen zrakových smyslů. Možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další neznámé zážitky.

Jeho díla souznící přírodní tematikou s přírodním materiálem různých druhů dřeva již mohli návštěvníci potkat na desítkách výstav po celé České republice.